TÜKETİCİ MASRAFI İADESİ

Merhaba Sevgili Lawoud Blog Okuyucuları,

Bu hafta aslında birçok kişinin haberdar olduğu o konu ile ilgili yazmaya karar verdim: Tüketici masrafları ve iadesi. Yaklaşık 6 ay önce Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin emsal nitelikteki kararı sonucu bankaların tüketicilerden almış olduğu masrafların iadesinin gerektiğine ve bu masrafların hesabının geriye dönük 3 yıl değil Borçlar Kanunu’nda yer alan 10 yıl olarak kabulüne karar verilmişti. Sonrasında bankalardan kredi kullanmış olan tüketiciler, bankaların haksız olarak kendilerinden almış olduğu dosya masraflarının iadesi için harekete geçmeye başladılar.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bankaların tüketicilerden masraf adı altında almış olduğu kalemlerin haksız olması ve iadesinin gerekmesi, tüketici ile bankalar arasında imzalanan sözleşmelerin matbu ve bankalar tarafından hazırlanmış olması ve tüketicilerin müdahalesine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu matbu sözleşmelerdeki ağır şartlar, bankaların tüketiciler aleyhinde kaleme aldığı ve Tüketici Kanunu’na aykırı olan maddelerdir. Biz bunlara “haksız şart” deriz. Haksız şartlar tüketicileri bağlamaz.

Tüketicilerin kullandıkları krediler (bireysel kredi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi vb.) nedeniyle bankaların kendilerinden almış oldukları dosya masrafları, yapılandırma ücretleri, ipotek kaldırma ücretleri, erken ödeme ücretleri, komisyon ücretleri, fazladan alınan faiz, kredi kartı aidatları gibi türlü isimle karşımıza çıkan kalemler bankaların tüketicilerden haksız olarak aldıkları ücretler olup verdiği hizmetin karşılığı değildir. Bu nedenle son 10 yıl içerisinde bankalardan kredi çekmiş ve kredi kartı kullanmış tüketicilerin kendilerinden haksız olarak alınmış masrafların iadesi için hukuki yollara başvurarak haklarını aramaları gerekir. Yargıtay’ın da emsal kararı nedeniyle sonuç alacaklardır ve almaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki Tüketici Kanunu çerçevesinde incelediğimiz bu konu tüketicileri ilgilendirmektedir. Bankalardan kredi kullanmış kişilerin kendilerinden haksız olarak alınmış masrafları geri almak için tüketici sıfatıyla banka müşterisi olmuş olması gerekmektedir.

Prosedür nasıldır?

Öncelikle 6502 sayılı yeni Tüketici Kanunu uyarınca 2000 TL altındaki alacaklar için tüketicinin ikametgahında bulunan ilçe hakem heyetine, 2000 – 3000 TL arasındaki alacaklar için il hakem heyetine, 3000 TL üstündeki alacaklar için ise Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Tüketici, kendisinden haksız şekilde masraf almış bankaya kendisi ya da vekalet vermiş olduğu avukatı vasıtasıyla dilekçe ile başvurur. Dilekçe ile tüketicinin elinde sözleşme bulunmuyorsa sözleşmenin bir örneği, geriye dönük 10 yıl içinde tüketiciden haksız olarak alınmış masrafın miktarını gösterir yazı ve bu miktarların tüketiciye geri ödenmesini talep edilir. Bankalar genelde bu belgeleri tüketici ya da avukatına verir ancak ödeme yapmaz. Hatta bazı bankalar bu belgeleri vermek için bile tüketiciden değişen miktarlarda masraf almaktadır. Bu masraflar da sonunda geri alınır. Tüketici, bankadan aldığı sözleşme örneği, ödeme planı ve kendisinden haksız olarak alınmış masrafı gösterir belge ile birlikte, miktara göre tüketici ilçe hakem heyetine, tüketici il hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine gider. Tüketici hakem heyetleri harç ve masraf almamaktadır. Sadece avukat vasıtasıyla işlem gerçekleştiriliyorsa vekaletname için baro pulu isteyen hakem heyetleri bulunmaktadır. Tüketici mahkemesinde dava açmak için ise 250-300 TL civarında harç ve gider avansı ödenmesi gerekecektir. (Davanın kazanılması sonucunda bu masraflar da bankadan geri alınır.)

Tüketici ilçe ve il hakem heyetlerinin kararlarına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesinde dava açma yoluyla itiraz etmek mümkündür. Bunu banka da yapabilir tüketici de. (Hakem heyetinin kararı kimin aleyhinde ise o taraf itiraz eder.) Süresinde itiraz edilmeyen hakem heyeti kararları kesinleşerek icra takibine konu olabilir. Tüketici Mahkemesi kararı da kesinleştiğinde icra takibine konu olur. Kısacası tüketicinin lehine tüketici masraflarının iadesi yönünde kesinleşmiş kararların icra takibine konu edilmesi gerekir. Özellikle işleyecek faiz ve tüketicinin avukatı lehine hükmedilmiş vekalet ücretinin tahsili için banka aleyhinde icra takibi başlatınız. İcra takibi başlatırken de harç ödenmektedir ancak bu da bankadan geri alınmaktadır. Yani masraf yapacaksınız ama bu masrafları en sonunda mutlaka geri alacaksınız. Bu nedenle mutlaka bir tüketici olarak hakkınızı aramalısınız.

Son aylarda tüketicilerin bu konuyla ilgili bilinçlenmesi ve hakem heyetlerine başvuruların çoğalması nedeniyle ilk zamanlarda hakem heyetleri 1-2 ay içinde karar verirken şimdi bu süre yoğunluk nedeniyle 6 aya kadar uzayabilmektedir. Tüketici mahkemelerinde ise davanın açıldığı tarihten 1 sene sonrasına duruşma günü verildiğini bile gördük. Bu nedenle maalesef biraz sabrederek beklememiz gerekiyor.

Son olarak; internetten, telefonla arayarak ya da sms göndererek tüketici olarak yaptığınız masrafları sizden masraf almadan tahsil edip geri vereceğini taahhüt eden kişi ve kurumlara asla güvenmeyin. Bu işlemleri avukatınız vasıtasıyla ya da uğraşabilecekseniz kendiniz yapın.

Gelecek hafta görüşmek üzere.

Av. Aslı AĞAR

http://lawoud.tumblr.com/post/100255217799/bankalar-n-ald-g-dosya-masraflar-n-geri-alma

About ibrahimaycan

Leave a Reply